25 Nisan 2000 - 24030 2. Mükerrer

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/329 Geçici Vergi Dönemleri ile Beyan ve Ödeme Sürelerine İlişkin Karar 2000/329 Geçici Vergi Dönemleri ile Beyan ve Ödeme Sürelerine İlişkin Karar

2

Tebliğ

- İzmir İli Sınırları Dahilinde, Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelikli Uçucu ve Bağımlılık Yapan Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar (No: 2000/1)

2

İlanlar

- Yargı İlanları

3