25 Nisan 2000 - 24030 1. Mükerrer

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Sözleşme

2000/328 4/11/1999 Tarihli ve 4471 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan İlişik Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesi ile Bunlara İlişkin İhtiyari Protokol

2

İlanlar

- Yargı İlanları

303