İnteraktif CD

                                                                                                         25 Mayıs 2001 - 24412

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

-2001/2382 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar -2001/2382 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

2

Atama Kararı

- Başbakanlığa Ait Atama Kararı

4

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Karar

4

Yönetmelikler

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 15 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Kontrolörleri, Atama, Görev ve Yetki Yönetmeliği

12

- Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği

28

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

45

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92