25 Mart 2000 - 24000

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/272 Karadeniz Ülkeleri Spor Bakanları Toplantısı Tutanağı ile Karadeniz Oyunları Statüsü'nün Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Yüksel YALOVA'ya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur ERSÜMER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

12

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

13

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/207 Basın-İlan Kurumu Genel Kurulu'nda Boşalan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Temsilciliğinde Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Adı Geçen Bakanlık Özel Kalem Müdürü Raci AKYOL'un Görevlendirilmesi Hakkında Karar

14

2000/264 Milli Eğitim Bakanlığı Adına Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenim Yapan Burslu Öğrencilere Verilecek Burs Miktarı Hakkında Karar

15

Tebliğler

- Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Tanıtım ve Tutundurması ile Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkındaki 2000/3 Sayılı Tebliğ Kapsamında - Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Tanıtım ve Tutundurması ile Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkındaki 2000/3 Sayılı Tebliğ Kapsamında "Turquality-From Turkey" İbaresinin Kullandırılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2000/7)

16

- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (Tebliğ No: 2000/5) - Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (Tebliğ No: 2000/5)

17

İlanlar

a - Yargı İlanları

23

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

50

c- Çeşitli İlanlar

78

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92