25 Haziran 2000 - 24090

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Recep ÖNAL'a, Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'a, Sanayi ve Ticaret Bakanı A. Kenan TANRIKULU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'e, Devlet Bakanı Yüksel YALOVA'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

5

- Orman Bakanlığına, Çevre Bakanı Fevzi AYTEKİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

6

Yönetmelikler

- Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

7

- Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği

27

Tebliğler

- Rekabet Kurulunun 00-6/51-23 Sayılı Kararı - Rekabet Kurulunun 00-6/51-23 Sayılı Kararı

43

- Rekabet Kurulunun 00-6/52-24 Sayılı Kararı - Rekabet Kurulunun 00-6/52-24 Sayılı Kararı

45

İlanlar

a - Yargı İlanları

47

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

51

c- Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93