25 Eylül 2000 - 24181

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kanun Hükmünde Kararname

KHK/611 Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

2

Yönetmelikler

- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı-Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21 inci ve 29 uncu Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

5

- Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Süresi ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci Maddesinin Değiştirilmesine ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

6

Tebliğ

- İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 8)

7

İlanlar

a - Yargı İlanları

9

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

22

c- Çeşitli İlanlar

59

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

60