25 Ekim 2000 - 24211

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Devlet BAHÇELİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Faruk BAL'a, Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

4

Yönetmelikler

- Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

24

- Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı-Doçentlik Sınav Yönetmeliğine Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

25

Tebliğ

- Iğdır İlinde Egzoz Gazı Ölçümü Konusunda Uygulanacak Esaslarla İlgili Tebliğ

26

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

29

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91