25 Ağustos 2000 - 24151

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kanun Hükmünde Kararname

KHK/608 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'ya, Devlet Bakanı Yüksel YALOVA'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

5

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/1164 Bazı İşyerlerinde Uygulanmakta Olan Grevin Ertelenmesine Dair Karar 2000/1164 Bazı İşyerlerinde Uygulanmakta Olan Grevin Ertelenmesine Dair Karar

6

Yönetmelikler

- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelik - Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

7

- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Yarışma ve Yetenek Sınavları Yönetmeliği - Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Yarışma ve Yetenek Sınavları Yönetmeliği

10

- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik - Avrupa Birliği Genel Sekreterliği İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

14

- Aikido Kuşak Sınav Yönetmeliği

16

- Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik - Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

25

- Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmenleri Görev, Yetki, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

25

- 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik - 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik

28

Tebliğ

- Manisa Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 6) - Manisa Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 6)

44

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

47

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91