24 Temmuz 2000 - 24119

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- İstirahatli Bulunan Devlet Bakanı Prof.Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'ın Yerine Vekalet Eden Devlet Bakanı Faruk BAL'a, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Faruk BAL'a, Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'ın Vekalet Etmesine Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Gümrük Yönetmeliğinin 675 inci Maddesine Üç Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik - Gümrük Yönetmeliğinin 675 inci Maddesine Üç Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik

2

- Başarılı Sporcular ile Bu Sporcuların Teknik Direktör ve Antrenörlerine Ayni ve Nakdi Yardım Yapılmasına ve Ödül Verilmesine Dair Yönetmeliğe Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Yönetmelik

3

- Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

3

Tebliğ

- 308 Sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanuna Tabi Tohumluk Çeşitleri Hakkında Tebliğ (No: 2000/26) - 308 Sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanuna Tabi Tohumluk Çeşitleri Hakkında Tebliğ (No: 2000/26)

12

YARGI BÖLÜMÜ

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 7 Adet Karar

25

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

49

b - Çeşitli İlanlar

92

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93