24 Şubat 2000 - 23974

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/14 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Hizmetleri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'e, Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

22

- Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

23

Atama Kararı

- İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

24

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Bir Adet Karar

33

Yönetmelikler

- İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

47

- Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

47

Tebliğler

- 2000 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ

48

- Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

56

İlanlar

a - Yargı İlanları

57

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

58

c- Çeşitli İlanlar

84

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92