İnteraktif CD

                                                                                                         24 Ocak 2001 - 24297

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararları

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Kültür Bakanlığına Ait İki Adet Atama Kararı

3

Genelge

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Merkezi Sınav Sonuçlarına Göre Personel İstihdamında Uymaları Gereken Hususlarla İlgili Başbakanlık Genelgesi (No: 2001/3)

4

İlanlar

a - Yargı İlanları

43

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

48

c- Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91