24 Mayıs 2000 - 24058

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2000/486 Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası Beşinci Ek Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

2

2000/569 Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Hukuki ve Ticari Konularda Adli İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

8

2000/570 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Politikası Geliştirme Merkezi Arasında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

29

2000/628 Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Diplomatik Pasaport Hamillerinin Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

34

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'e, Devlet Bakanı Yüksel YALOVA'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

45

Yönetmelikler

- İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

46

- İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

47

- Mustafa Kemal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Birinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

47

Tebliğler

- İşyerlerinde Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırılmasına İlişkin Tebliğ - İşyerlerinde Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırılmasına İlişkin Tebliğ

48

- Sürücünün Görüş Alanı Konusunda Tarım veya Orman Traktörlerinin Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-71) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2000/59)

49

- Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Montajı Konusunda Tarım veya Orman Traktörlerinin Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-86) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2000/60)

50

- Motordan Kaynaklanan Kirleticilerin Emisyonları Konusunda Tarım ve Orman Traktörlerine Takılan Sıkıştırma Ateşlemeli (C.1) Motorların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-96) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2000/61)

51

- Çorum İli Sınırları Dahilinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Tebliğ (No: 2000/1)

52

- Karabük İli Sınırları Dahilinde, Ormanlık Alanlara Her Türlü Giriş-Çıkışların Yasaklanmasına Dair Karar

52

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1996/13 (4077 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 1998/40 Sayılı Kararı

53

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

59

b - Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92