İnteraktif CD

                                                                                                         24 Mart 2001 - 24352

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2001/2159 Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

2

- 2001/2173 Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

3

Atama Kararı

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Atama Kararı

4

Yönetmelikler

- Menşe İspat Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4

- Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

- Motorlu Araçların ve Römorklarının Arka Tescil Plaka Lambaları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (76/760/AT)

11

- Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28

- Balıkesir Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28

- Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 23 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

29

Tebliğler

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-10) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-10)

30

- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 14) - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 14)

31

- Balıkesir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (No: 2001/3)

31

- Trabzon Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2)

34

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1996/55 (4163 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1997/33 Sayılı Kararı

35

İlanlar

a - Yargı İlanları

57

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

64

c- Çeşitli İlanlar

81

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91