İnteraktif CD

                                                                                                         24 Kasım 2000 - 24240

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Turizm ve Orman Bakanlığına Ait 2 Adet Atama Kararı

2

Yönetmelikler

- Çevre Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

2

- Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

3

- Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

10

- Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulunun Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 41 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

11

Tebliğler

- SGM/109-110 Sayılı Sanayi Sicil Tebliğinin 2 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Tebliğ (SGM/75)

12

- Elazığ Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (Karar No: 10)

12

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

13

b - Çeşitli İlanlar

77

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91