24 Haziran 2000 - 24089

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

4585 Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Petrolün Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti Ülkeleri Üzerinden, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın ve Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Toprakları Üzerinden Petrol Taşınmasına Dair Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasındaki Anlaşmanın Değiştirilmesine İlişkin Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'e, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/851 2000 - 2001 Dönemi Hububat Ürünü Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karar 2000/851 2000 - 2001 Dönemi Hububat Ürünü Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karar

4

Yönetmelik

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

10

Genelgeler

- 2001 Yılı Bütçe Çağrısı - 2001 Yılı Bütçe Çağrısı

11

- Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulamasına İlişkin Genelge (No: 2000/2) - Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulamasına İlişkin Genelge (No: 2000/2)

13

Tebliğler

- Rekabet Kurulunun 99-55/583-370 Sayılı Kararı - Rekabet Kurulunun 99-55/583-370 Sayılı Kararı

15

- Rekabet Kurulunun 00-13/125-60 Sayılı Kararı - Rekabet Kurulunun 00-13/125-60 Sayılı Kararı

17

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1998/1 (657 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 570 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili), K: 1998/86 Sayılı Kararı

19

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

29

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92