İnteraktif CD

                                                                                                         24 Aralık 2000 - 24270

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2000/1752 Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesi ile Tarım Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi'nin Kabulü Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Çevre Bakanlığı İhtisas Komisyonları Yönetmeliği

60

- Telekomünikasyon Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

63

Tebliğler

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2000/115-116)

75

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2000/117-118)

76

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2000/123-124)

77

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2000/124-125)

78

İlanlar

a - Yargı İlanları

79

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

80

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92