23 Şubat 2000 - 23973

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/86 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı, Uluslararası Terorizm ve Organize Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Gümrük Müsteşarlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği

10

- Türk Patent Enstitüsü Arşiv Yönetmeliği

27

- Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

44

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Seramikleri Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

45

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Halı-Kilim ve Elsanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

48

Tebliğler

- Tarımda Yeniden Yapılandırma ve Destekleme Kurulu'nun Çalışması Hakkında Usul ve Esaslar

51

- Bilecik Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 5290/2-1) - Bilecik Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 5290/2-1)

54

- Elazığ Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 9) - Elazığ Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 9)

55

- Elazığ Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 12) - Elazığ Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 12)

59

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

61

b - Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92