23 Ocak 2000 - 23942 Asıl

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ:

Atama Kararları

- Devlet ve Turizm Bakanlığına Ait 2 Adet Atama Kararı

2

Tebliğler

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/12-13 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/12-13 Sayılı Tebliğ

2

- Siirt Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 14) - Siirt Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 14)

71

İlanlar

a - Yargı İlanları

73

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

82

c- Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92