İnteraktif CD

                                                                                                         23 Mart 2001 - 24351

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2001/2067 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar - 2001/2067 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

2

- 2001/2124 Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelerin Yurt İçinden ve Yurt Dışından Tedariki, Dağıtımı ve Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2

Atama Kararları

- Başbakanlık ile Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait 5 Adet Atama Kararı

3

Yönetmelikler

- Basın Kartı Yönetmeliği

6

- Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Alım ve Satım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

30

- Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinin 26 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

30

- Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 19 ve 21 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31

- Yeditepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

32

Genelge

- Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (No: 2001/1) - Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (No: 2001/1)

35

Tebliğler

- Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesi Hakkında Tebliğ (No: 2001/1) - Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesi Hakkında Tebliğ (No: 2001/1)

42

- Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin Uygulama Usul ve Esasları Tebliği (No: SGM-2001/2)

48

- Yurt Dışında Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2001/4)

52

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

57

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91