23 Mart 2000 - 23998

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Yüksel YALOVA'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'e, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Bir Adet Karar

4

Yönetmelik

- Maltepe Üniversitesi Döner Sermaye Yönetmeliği

23

Tebliğler

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 232) - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 232)

25

- Malatya İli Sınırları Dahilinde, Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelik Taşıyan Uçucu Maddelerin 0-18 Yaş Arasındaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar - Malatya İli Sınırları Dahilinde, Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelik Taşıyan Uçucu Maddelerin 0-18 Yaş Arasındaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

31

- Tokat İli Sınırları Dahilinde, Uçucu Maddelerin Küçük Yaştaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar - Tokat İli Sınırları Dahilinde, Uçucu Maddelerin Küçük Yaştaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

31

- Uşak İli Sınırları Dahilinde, Uçucu Maddelerin 0-18 Yaş Arasındaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar (No: 2000/1) - Uşak İli Sınırları Dahilinde, Uçucu Maddelerin 0-18 Yaş Arasındaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar (No: 2000/1)

32

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 7 Adet Karar

33

DÜZELTME (2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşleri) ile İlgili)

38

İlanlar

a - Yargı İlanları

39

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

54

c- Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92