23 Haziran 2000 - 24088

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur ERSÜMER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

3

Yönetmelikler

- Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliği - Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliği

5

- Metil Bromür'ün Tarımda Kullanımının Azaltılması Hakkında Yönetmelik - Metil Bromür'ün Tarımda Kullanımının Azaltılması Hakkında Yönetmelik

20

Ana Statü

- Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ana Statü - Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ana Statü

30

Tebliğ

- Yurdumuz Ormanlarında Yangın Çıkmasının Önlenmesi ve Çıkabilecek Yangınlara Müdahale Konusunda Alınacak Önlemlere İlişkin Bildiri - Yurdumuz Ormanlarında Yangın Çıkmasının Önlenmesi ve Çıkabilecek Yangınlara Müdahale Konusunda Alınacak Önlemlere İlişkin Bildiri

30

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

33

b - Çeşitli İlanlar

75

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92