23 Ekim 2000 - 24209

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2000/1282 Türkiye - Bulgaristan Ulaştırma Karma Komisyon 17. Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'ye, Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

21

- Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Recep ÖNAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

22

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Cumhur ERSÜMER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

23

Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

24

İlanlar

a - Yargı İlanları

29

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

40

c- Çeşitli İlan

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92