23 Ağustos 2000 - 24149

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kanun Hükmünde Kararname

KHK/609 İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

2

Milletlerarası Andlaşma

2000/1056 Türkiye'de İrtibat Ofisinin Kurulmasına İlişkin Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapılan Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

3

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'ye, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

14

- Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'ya, Devlet Bakanı Yüksel YALOVA'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

15

- Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'ye, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

16

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'a, Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

17

- Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk BAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

18

- Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

19

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/1044 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Taşra Teşkilatında; Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Denizli, Sivas, Şanlıurfa ve Yozgat Bölge Müdürlüklerinde Üçer Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

20

2000/1065 Kahramanmaraş İli, Nurhak İlçesine Bağlı Kullar Belediyesi'nin Adının "Yeşilkent" Olarak Değiştirilmesinin Tasdiki Hakkında Karar

21

2000/1074 1999 Yılında İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin Olarak Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Telafi Edilemeyen Vergilerden 1,000,000,000 (bir milyar) TL.'yi Aşan Kısmın İade Edilmesi Hakkında Karar 2000/1074 1999 Yılında İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin Olarak Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Telafi Edilemeyen Vergilerden 1,000,000,000 (bir milyar) TL.'yi Aşan Kısmın İade Edilmesi Hakkında Karar

22

2000/1118 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personelinin Ücret ve Diğer Mali Haklarına İlişkin Esasların Tespit Edilmesi Hakkında Karar

23

Atama Kararları

- Devlet, Maliye, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Kültür Bakanlıklarına ait Beş Adet Atama Kararı

24

Yönetmelikler

2000/1057 Elektrik Enerjisi Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26

2000/1095 Milli Savunma Bakanlığına Bağlı İlmi İstişare ve Araştırma Kurulu (İLAR) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27

- Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliği

29

- İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

35

- İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yandal Uzmanlığı Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

37

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinin 37 nci ve 46 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

37

- Niğde Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

38

Tebliğ

- Slovenya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ - Slovenya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

39

İlanlar

a - Yargı İlanları

43

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

46

c- Çeşitli İlanlar

83

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91