22 Ocak 2000 - 23941 Asıl

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

4501 Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun 4501 Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'e, Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Cezanın Kaldırılması Kararı

2000/7 Hükümlü Hüseyin ALTIN'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar

4

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Bir Adet Karar

5

Tebliğler

- Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (TRKGM-2000/1) - Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (TRKGM-2000/1)

27

- Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: 2000/2-3) - Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: 2000/2-3)

28

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/4-5 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/4-5 Sayılı Tebliğ

31

- TS/792 Erik Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: (00/01) - TS/792 Erik Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: (00/01)

42

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/02 Sayılı Kararı - Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/02 Sayılı Kararı

50

İlanlar

a - Yargı İlanları

53

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

57

c- Çeşitli İlanlar

81

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91