22 Mayıs 2000 - 24056 1. Mükerrer

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakan Atanmasına Dair İşlem

Devlet Bakanı Sadi SOMUNCUOĞLU'nun Görevden Alınmasıyla Boşalan Devlet Bakanlığına Devlet Bakanı Tunca TOSKAY'ın Vekalet Etmesi Dair

2

İlanlar

a - Yargı İlanları

3-4