22 Mayıs 2000 - 24056

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2000/475 Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya Arasında İmzalanan Konsolosluk Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

2000/483 Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan Sağlanan Krediyle İlgili Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar 2000/483 Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan Sağlanan Krediyle İlgili Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

93

2000/484 Türkiye ve Suriye Arasında İmzalanan Meteoroloji Sahasında Teknik İşbirliği Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

139

2000/507 Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında 15. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar 2000/507 Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında 15. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

144

2000/521 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın Eki 2000/521 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın Eki "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol 3'ün Değiştirilmesine İlişkin 1/1999 Sayılı Ortak Komite Kararı'nın Onaylanması Hakkında Karar

177

2000/552 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Terörizm, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Organize Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasına Dair Uygulama Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

192

2000/620 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Türk Harp Akademileri ile Bulgar Harp Akademisinde ve Türk Lisan Okulları ile Bulgar Lisan Okulunda Subayların Karşılıklı Olarak Eğitilmesine İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

204

Milletlerarası Sözleşmeler

2000/571 Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkında Karar 2000/571 Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkında Karar

215

2000/606 "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sınır Olay ve Uyuşmazlıklarının Çözümüne Dair Sözleşme ve Sözleşme"ye Ait Ek 1 ve 2 Numaralı Protokoller ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye - Azerbaycan Sınır Hattının Her İki Tarafında Kalan Onar Kilometrelik Bölgenin İçinde Yapılacak Sivil ve Askeri Hava Vasıtalarının Uçuşlarını Düzenleyen Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar

246

2000/622 Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

276

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Çevre Bakanlığına, Orman Bakanı Prof.Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

290

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/543 2730 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

291

2000/557 2504 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi ve 10 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

383

Yönetmelikler

- Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi (YEAŞ) Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği

469

- Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

473

- Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personeli Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

475

- Ufuk Üniversitesi Ana Yönetmeliği

477

- Ufuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

489

- Ufuk Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı (Okulu) Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

496

İlanlar

a - Yargı İlanları

499

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

502

c- Çeşitli İlanlar

563

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

573