İnteraktif CD

                                                                                                         22 Kasım 2000 - 24238

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 4602 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kabinesi Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

- 4604 Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Yönetmelikler

- Uzman Mühendis veya Uzman Mimar Belge Yönetmeliği

4

- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

11

- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

13

- Telekomünikasyon Kurumu İhale Yönetmeliği

15

- Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 12 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

35

Tebliğ

- Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Prensip Kararı (Karar No: 153)

36

YARGI BÖLÜMÜ

Danıştay Kararı

- Danıştay Başkanlık Kurulu Kararı (No: 2000/28) - Danıştay Başkanlık Kurulu Kararı (No: 2000/28)

37

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

39

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91