21 Şubat 2000 - 23971

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği

2

- Gümrük Muhafaza Sınıfı Mensupları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği

6

- Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Atama Yönetmeliği

27

- Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Marka Kaydı ile Tip ve Sisteminin Onaylanması Hakkında Yönetmelik - Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Marka Kaydı ile Tip ve Sisteminin Onaylanması Hakkında Yönetmelik

39

- Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

47

Tebliğler

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2000/2) - Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2000/2)

61

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2000/3) - Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2000/3)

61

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2000/4) - Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2000/4)

61

- TGS Tekstil Giyim Sanayicileri Dış Ticaret A.Ş.'ne, Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar - TGS Tekstil Giyim Sanayicileri Dış Ticaret A.Ş.'ne, Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

62

- Hedef Konfeksiyon ve Tekstil Dış Ticaret A.Ş.'ne, Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar - Hedef Konfeksiyon ve Tekstil Dış Ticaret A.Ş.'ne, Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

62

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1996/75 (193 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4108 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1997/50 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 1996/75 (193 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4108 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1997/50 Sayılı Kararı

63

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

75

b - Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93