İnteraktif CD

                                                                                                         21 Ocak 2001 - 24294

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2000/1816 Türkiye Cumhuriyeti ile Avustralya Arasında İmzalanan Suçluların Geri Verilmesi Andlaşması ile Bu Andlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2000/1817 Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Denetim Programı (UNDCP) Arasında Mektup Teatisi Yoluyla Akdedilen "Uluslararası Asetik Anhidrit Toplantısı" İçin Türk Hükümeti Tarafından Sağlanacak Evsahibi Ülke Kolaylıkları ve Hizmetleri Konusunda Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

33

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'ye, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

49

Yönetmelik

- Motorlu Araçların Cam Yüzeylerinin Buz Çözme ve Buğu Giderme Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (78/317/AT)

50

İlanlar

a - Yargı İlanları

71

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

74

c- Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92