21 Nisan 2000 - 24027

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/208 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Taşra Teşkilatındaki Bazı Bölge Müdürlükleri ile Bu Bölge Müdürlüklerine Bağlı İllerin Yeniden Tespiti Hakkında Karar

2

Tebliğ

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-27) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-27)

2

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1995/50 (3291 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1996/19 Sayılı Kararı

3

İlanlar

a - Yargı İlanları

13

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

46

c- Çeşitli İlanlar

90

- 2000 Yılı Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf DENKTAŞ'a Verilmesine İlişkin İlan

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92