İnteraktif CD

                                                                                                         21 Mayıs 2001 - 24408

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Yüksel YALOVA'ya, Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Çevre Bakanlığına, Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Alım, Satım ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3

- Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. (TÜGSAŞ) Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

12

- Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği - Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği

15

- Başkent Üniversitesi Ana Yönetmeliği

24

İlanlar

a - Yargı İlanları

29

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

39

c- Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93