21 Mayıs 2000 - 24055

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/580 Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi ile Fethiye ve Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinin Sınır Koordinatlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 2000/580 Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi ile Fethiye ve Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinin Sınır Koordinatlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2

Yönetmelikler

- Askeri Müzeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

6

- İçişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri ve Atanma Usulleri ile Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

6

- Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ASAUM) Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

18

- Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

19

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

19

Tebliğler

- 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Uygulanmasına İlişkin 1 Nolu Tebliğ - 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Uygulanmasına İlişkin 1 Nolu Tebliğ

20

- Erzurum Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2) - Erzurum Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2)

32

İlanlar

a - Yargı İlanları

33

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

36

c- Çeşitli İlanlar

41

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93