21 Mart 2000 - 23996

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/254 Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2000/254 Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2

2000/265 Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 2000/265 Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

3

Atama Kararları

- Devlet, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Kültür, Turizm ile Orman Bakanlıklarına Ait 22 Adet Atama Kararı

4

Yönetmelikler

2000/251 Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği

11

- Başarılı Sporcular ile Bu Sporcuların Teknik Direktör ve Antrenörlerine Ayni ve Nakdi Yardım Yapılmasına ve Ödül Verilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27

- İstanbul Kültür Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

29

- İstanbul Kültür Üniversitesi Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

30

- Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

32

- Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

41

Tebliğler

- Bartın Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 8) - Bartın Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 8)

47

- Şırnak Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/1) - Şırnak Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/1)

48

- Yozgat Valiliği Mahalli Çevre Kurul Kararı (No: 1) - Yozgat Valiliği Mahalli Çevre Kurul Kararı (No: 1)

49

İlanlar

a - Yargı İlanları

51

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

59

c- Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92