21 Haziran 2000 - 24086

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'a, Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Faruk BAL'a, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Sağlık Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Prof.Dr. Enis ÖKSÜZ'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Yönetmelikler

- İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Uzman Yardımcılığı Yarışma ve Uzmanlık Yeterlik Sınavı Yönetmeliği

4

- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 108 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

12

- İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12

- Yıldız Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

13

Tebliğ

- Konya İli Sınırları Dahilinde Uçucu ve Uyuşturucu Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar - Konya İli Sınırları Dahilinde Uçucu ve Uyuşturucu Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

14

İlanlar

a - Yargı İlanları

15

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

19

c- Çeşitli İlanlar

75

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92