21 Ağustos 2000 - 24147

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Cumhur ERSÜMER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Motorlu Araçların ve Römorklarının Arka Sis Lambaları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (77/538/AT)

2

- Hacettepe Üniversitesi Gençlik Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

15

- Sakarya Üniversitesi Fakülteler, Yüksekokullar ve Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

16

- Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

16

Tebliğler

- Yapı Kooperatiflerinin Düzenleyecekleri Denetim Formlarına İlişkin Tebliğ (Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü) (No: 2000/1)

17

- Gemi Acenteliği Hizmetleri Ücret Tarifesi Tebliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İç Ticaret: 2000/1)

24

- 1997/1 Sayılı "Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ"de ve 1997/2 Sayılı "Anlaşmaların, Uyumlu Eylemler ve Teşebbüs Birliği Kararlarının Kanunun 10 uncu Maddesine Göre Bildiriminin Usul ve Esasları Hakkında Rekabet Kurulu Tebliği"nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2000/2)

24

- İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 7)

25

İlanlar

a - Yargı İlanları

29

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

44

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92