20 Temmuz 2000 - 24115

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kanun Hükmünde Kararname

KHK/604 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'e, Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

13

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

14

Atama Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Bir Adet Karar

15

Yönetmelik

- Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci Maddesine İki Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik

16

Genelge

- 2001 Yılı Yatırım Programı Hazırlama Esasları Hakkında Genelge - 2001 Yılı Yatırım Programı Hazırlama Esasları Hakkında Genelge

17

Tebliğler

- Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Yerleştirilmesi Konusunda Motorlu Taşıtların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-48) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2000/62) - Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Yerleştirilmesi Konusunda Motorlu Taşıtların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-48) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2000/62)

45

- Motorlu Taşıtların ve Römorklarının Yan İşaret Lambalarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-91) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2000/63) - Motorlu Taşıtların ve Römorklarının Yan İşaret Lambalarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-91) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2000/63)

46

- Özelleştirme İdaresinin (ÖİB-K-10) Sayılı Kararı - Özelleştirme İdaresinin (ÖİB-K-10) Sayılı Kararı

47

- Burdur İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2000/1) - Burdur İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2000/1)

48

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

49

b - Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92