İnteraktif CD

                                                                                                         20 Şubat 2001 - 24324

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Danıştay Üyeliklerine Seçme Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Wushu Hakem Yönetmeliği

2

- Wushu Müsabaka Yönetmeliği

11

- Wushu Ji ve Duan Sınav Yönetmeliği

20

Tebliğler

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 581)

30

- Tohumluk Yetiştiricileri Tarafından Ödenecek Tarla Muayene ve Laboratuvar Analiz ve Test Ücretleri ile İlgili Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2001/1)

32

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Tebliğ (İhracat 2001/3) - Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Tebliğ (İhracat 2001/3)

34

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar - Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

34

İlanlar

a - Yargı İlanları

35

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

55

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91