20 Şubat 2000 - 23970

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

4533 Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

7

Atama Kararı

2000/155 Dışişleri Bakanlığı'nın Bazı Mensuplarının Karşılarında Gösterilen Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

8

Tebliğler

- Şahsi Mahiyette Bazı Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğ (Bedelsiz İthalat Seri No: 1) - Şahsi Mahiyette Bazı Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğ (Bedelsiz İthalat Seri No: 1)

9

- Geçici İthalat Rejimi Kapsamında Tam Muafiyet Uygulanmak Yoluyla Giriş Yapacak Taşıtlara İlişkin Genel Tebliğ (Taşıtlar Sıra No: 1) - Geçici İthalat Rejimi Kapsamında Tam Muafiyet Uygulanmak Yoluyla Giriş Yapacak Taşıtlara İlişkin Genel Tebliğ (Taşıtlar Sıra No: 1)

16

- Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler) Seri No: 4 - Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler) Seri No: 4

31

- Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 1 - Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 1

40

- Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 2 - Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 2

47

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

69

b - Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93