20 Ocak 2000 - 23939

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ:

Milletlerarası Andlaşmalar

99/13858 Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Büyükelçiliklerde, Başkonsolosluklarda ve Uluslararası Kuruluş Temsilciliklerinde Gönderen Ülke Tarafından Görevlendirilen Diplomatların ve İdari ve Teknik Personelin Aile Bireylerinin (Eş-Çocuk) Kabul Eden Devlette Kazanç Getirici Bir İşte Çalışabilmelerine İlişkin Nota Teatisi Yoluyla İmzalanan Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

99/13869 Inmarsat Gemi Yer İstasyonlarının Karasularında ve Limanlarda Kullanılması Uluslararası Anlaşması'na Katılmamız Hakkında Karar 99/13869 Inmarsat Gemi Yer İstasyonlarının Karasularında ve Limanlarda Kullanılması Uluslararası Anlaşması'na Katılmamız Hakkında Karar

20

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Yüksel YALOVA'ya, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

28

Yönetmelik

- Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği

29

Tebliğler

- 2000 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 3) - 2000 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 3)

32

- İşkolu Tespit Kararı (No: 1999/37) - İşkolu Tespit Kararı (No: 1999/37)

33

- İşkolu Tespit Kararı (No: 1999/38) - İşkolu Tespit Kararı (No: 1999/38)

34

- Diyarbakır Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 6) - Diyarbakır Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 6)

35

YARGI BÖLÜMÜ:

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 11 Adet Karar

39

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

51

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91