20 Nisan 2000 - 24026

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

4563 Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Sadi SOMUNCUOĞLU'na, Ulaştırma Bakanı Prof.Dr. Enis ÖKSÜZ'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

5

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'na, Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

6

- Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'ye, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

7

- Devlet Bakanı Mehmet Ali İRTEMÇELİK'e, Devlet Bakanı Yüksel YALOVA'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

8

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

9

Yönetmelikler

- Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10

- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10

- Mustafa Kemal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

11

Tebliğler

- Elazığ Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 3) - Elazığ Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 3)

13

- Elazığ İli Sınırları Dahilinde, Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelik Taşıyan Maddelerin 0-18 Yaş Arasındaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar - Elazığ İli Sınırları Dahilinde, Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelik Taşıyan Maddelerin 0-18 Yaş Arasındaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

13

- Osmaniye İli Sınırları Dahilinde, Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelik Taşıyan Uçucu Maddelerin 0-18 Yaş Arasındaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar (No: 2000/1) - Osmaniye İli Sınırları Dahilinde, Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelik Taşıyan Uçucu Maddelerin 0-18 Yaş Arasındaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar (No: 2000/1)

14

- Rize İli Sınırları Dahilinde, Uçucu Maddelerin 0-18 Yaş Arasındaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar - Rize İli Sınırları Dahilinde, Uçucu Maddelerin 0-18 Yaş Arasındaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

14

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1998/24 (4207 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1999/9 Sayılı Kararı

15

İlanlar

a - Yargı İlanları

21

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

31

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92