İnteraktif CD

                                                                                                         20 Mayıs 2001 - 24407

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'ye, Devlet Bakanı Recep ÖNAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2001/2332 Konya Havaalanının Daimi Yolcu Giriş-Çıkış Hava Hudut Kapısı Olarak Tespitine İlişkin Karar

2

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine Seçme ile İlgili Bir Adet Karar (No: 2001/21)

2

Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı

- Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 639)

3

Sınır Tespit Kararları

- Sınır Tespitine Dair 2 Adet Karar

3

Yönetmelikler

- Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4

- Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik - Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik

6

- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

13

- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15

- Maliye Bakanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı, Hesap Uzman Yardımcılığı ve Genel Müdürlük Stajyer Kontrolörlüğü Giriş Sınavlarına Katılacaklar İçin Eleme Sınavı Yönetmeliği, Maliye Bakanlığı Denetmen Yardımcılıklarına Atanacaklara İlişkin Seçme Sınavı Yönetmeliği ile Maliye Bakanlığı Uzman Yardımcılıklarına Atanacaklara İlişkin Seçme Sınavı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

16

- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

17

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 290 Sayılı Kararı

30

Tebliğ

- 12/5/1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 30) - 12/5/1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 30)

30

İlanlar

a - Yargı İlanları

31

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

58

c- Çeşitli İlanlar

79

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

89