20 Mart 2000 - 23995

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar OKUYAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararları

- Devlet, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait 10 Adet Atama Kararı

2

Tebliğler

- 2000 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Seri No: 7) (Tedavi Yardımı) - 2000 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Seri No: 7) (Tedavi Yardımı)

6

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) Seri No: 1 - Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) Seri No: 1

117

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) Seri No: 2 - Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) Seri No: 2

124

- Gümrük Genel Tebliği (Antrepo Rejimi) Seri No: 3 - Gümrük Genel Tebliği (Antrepo Rejimi) Seri No: 3

129

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) Seri No: 4 - Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) Seri No: 4

130

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) Seri No: 5 - Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) Seri No: 5

131

İlanlar

a - Yargı İlanları

133

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

233

c- Çeşitli İlanlar

281

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

285