İnteraktif CD

                                                                                                         20 Kasım 2000 - 24236

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Çevre Bakanlığına, Orman Bakanı Prof.Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2000/1463 Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

3

Yönetmelik

- Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

4

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

11

b - Çeşitli İlanlar

67

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92