20 Eylül 2000 - 24176

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- İçişleri Bakanlığına, Maliye Bakanı Sümer ORAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2000/1219 Askerlik Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

4

Yönetmelik

- Muğla Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

5

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/22) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/22)

22

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/67 Sayılı Kararı - Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/67 Sayılı Kararı

23

İlanlar

a - Yargı İlanları

27

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

38

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91