20 Ağustos 2000 - 24146

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararı 2000/1028 Bazı Dışişleri Bakanlığı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmaları Hakkında Karar 2

Yönetmelik

- Ordu Evleri, Askeri Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliği

3

Tebliğler

- Rekabet Kurulunun 00-6/53-25 sayılı Kararı

54

- Rekabet Kurulunun 00-7/62-29 sayılı Kararı

56

- Aksaray Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/3)

60

İlanlar

a - Yargı İlanları

61

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

76

c- Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92