19 Temmuz 2000 - 24114

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

- Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

Tebliğler

- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

2

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/75-76 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/75-76 Sayılı Tebliğ

4

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/77-78 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/77-78 Sayılı Tebliğ

16

- Çorum Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/6/) - Çorum Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/6/)

28

YARGI BÖLÜMÜ

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 10 Adet Karar

33

İlanlar

a - Yargı İlanları

57

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

58

c- Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92