İnteraktif CD

                                                                                                         19 Şubat 2001 - 24323

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2001/1981 Marmara Depreminin Neden Olduğu Hasarların Giderilmesini Teminen, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan Kalıcı Konutların İnşası İçin Sağlanan Kredinin Üçüncü Dilimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar - 2001/1981 Marmara Depreminin Neden Olduğu Hasarların Giderilmesini Teminen, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan Kalıcı Konutların İnşası İçin Sağlanan Kredinin Üçüncü Dilimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 23 ve 31 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

38

- Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

39

- Yeditepe Üniversitesi Lisans Burs Yönetmeliği

44

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

49

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92