19 Şubat 2000 - 23969

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'e, Devlet Bakanı Yüksel YALOVA'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/2) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/2)

2

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/24-25 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/24-25 Sayılı Tebliğ

3

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşleri) Seri No: 1 - Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşleri) Seri No: 1

4

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşleri) Seri No: 2 - Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşleri) Seri No: 2

19

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

23

b - Çeşitli İlanlar

81

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92