İnteraktif CD

                                                                                                         19 Ocak 2001 - 24292

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2000/1830 Muğla-IMSIK Havaalanının Daimi Giriş-Çıkış Hava Hudut Kapısı Olarak Tespitine İlişkin 5/12/1989 Tarihli ve 89/14859 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

2

- 2000/1858 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2000/1858 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2

Atama Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

4

Yönetmelikler

- Mimar Sinan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

8

- İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci ve 27 nci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

9

- Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 ve 19 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10

- Yeditepe Üniversitesi Döner Sermaye Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

11

- Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi-ICUS (International Center For Urban Studies) Yönetmeliği

11

- Yıldız Teknik Üniversitesi Ulaştırma Uygulama-Araştırma Merkezi Yönetmeliği

14

- Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan İleri Döküm Teknolojileri Merkezi (Balkan Center For Advanced Casting Technologies) Yönetmeliği

16

Tebliğler

- TIR Denetleme ve Konaklama Noktalarında Uygulanacak Park Ücretine İlişkin Tebliğ

18

- Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat: 2001/1) - Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat: 2001/1)

18

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1996/68 (4178 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1999/1 Sayılı Kararı

19

İlanlar

- Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

77

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91