19 Ekim 2000 - 24205

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Konya Miilletvekili Ömer İZGİ'nin Seçilmesine Dair Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Çevre Bakanlığınna, Orman Bakanı Prof.Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/1291 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Değişik 27 nci Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Belirttilen Miktarın Yükseltilmesi Hakkında Karar 4 2000/1303 3017 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Veerilmesi, Bazı Kararnameler ile Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilen 9 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi ve 61 Kişi Hakkındaki Hükümlerin İptaline Dair Kararr 2000/1291 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Değişik 27 nci Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Belirttilen Miktarın Yükseltilmesi Hakkında Karar 4 2000/1303 3017 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Veerilmesi, Bazı Kararnameler ile Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilen 9 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi ve 61 Kişi Hakkındaki Hükümlerin İptaline Dair Kararr

5

Atama Kararı

- Hakimler ve Saavcılar Yükksek Kuruluna Aitt Atama Kararı

60

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Aiit Karar

60

Tebliğler

- Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasffiyesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2000/1) - Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasffiyesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2000/1)

64

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 287) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 287)

68

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

69

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91